Oppstart av trening 2021(Korona)

Hei alle og riktig godt nytt år! Håper dere alle har hatt en fin julefeiring. 

På bakgrunn av nye smitteverntiltak og anbefalinger fra regjeringen, klikk på lenken under, så har vi besluttet å utsette oppstart av svømmetreninger til etter 18. januar. Det betyr at dersom det ikke kommer noe annen informasjon, så vil svømmetreningene gjennomføres som normalt fra og med tirsdag 19. januar 2021. 

Med vennlig hilsen

Styret Lillehammer Svømmeklubb

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/